Ljudi imaju predispoziciju da veruju u bogove i zagrobni život A-   A+  

 
 
o.Gavrilo
Ljudi imaju predispoziciju da vjeruju u bogove i zagrobni život
Trogodišnji međunarodni istraživački projekat, rukovođen od strane dvojice naučnika sa Univerziteta Oksford, došao je do zaključka da ljudi imaju prirodnu tendenciju da vjeruju u bogove i život poslije smrti.
Projekat u vrijednosti od 1.9 miliona funti uključio je 57 istraživača koji su sproveli preko 40 odvojenih istraživanja u 20 država, predstavljajući širok spektar kultura. Istraživanja (kako analitička tako i empirijska) dovela su do zaključka da ljudi imaju predispoziciju da vjeruju u bogove i zagrobni život, i da su teologija i ateizam logični odgovori na osnovni impuls ljudskog uma.
Istraživači su istakli da projekat nije imao za cilj da dokaže postojanje Boga ili suprotno, već da pokuša saznati da li su koncepti, kao što su bogovi i zagrobni život, u potpunosti naučeni ili su osnovni izraz ljudske prirode.
Projekat 'Saznanje, religija i teologija' rukovođen od strane dr Džastin Bareta iz Centra za antropologiju i um pri Univerzitetu Oksford, uradio je istraživanje iz niza disciplina uključujući antropologiju, filozofiju, psihologiju i teologiju. Oni su rukovodili međunarodnim skupom istraživača koji su sproveli istraživanja u 20 različitih država koje predstavljaju kako tradicionalna religiozna tako i ateistička društva.
Saznanja do kojih se došlo trebaju biti objavljena u dvije odvojene knjige od strane psihologa dr Bareta, i to „Kognitivna nauka, religija i teologija“ i „Rođeni vjernici: nauka o vjeri djetinjstva“.
Zamjenik rukovodioca projekta, profesor Rodžer Trig, sa Jan Remsi centra pri Univerzitetu Oksford, takođe je napisao knjigu koja treba da se objavi, navodeći širu primjenu istraživanja o pitanjima o slobodi vjeroispovijesti u knjizi „Jednakost, sloboda i religija“.
Neka saznanja projekta „Saznanje, religija i teologija“:
• Istraživanja urađena od strane Emili Rid Burdet i Džastina Bareta sa Univerziteta Oksford sugerišu da djeca uzrasta ispod 5 godina lakše vjeruju u neke nadljudske mogućnosti, nego što razumiju ljudska ograničenja. Djeca su pitana da li njihove majke znaju sadržaj kutije koju nisu vidjele. Djeca uzrasta 3 godine su vjerovala da njihove majke i Bog uvijek znaju sadržaj kutije, ali djeca uzrasta od 4 godine počinju da razumijevaju da njihove majke nisu svevidjeće i sveznajuće. U svakom slučaju djeca mogu nastaviti da vjeruju u svevidjeća i sveznajuća prirodna sredstva kao što su Bog ili bogovi.
• Eksperimenti koji su uključili odrasle osobe bili su sprovedeni od strane Jing Zua sa Univerziteta Tsinghua (Kina) i Natali Emons i Džesi Beringa sa Kvins univerziteta iz Belfasta, i ukazuju na to da ljudi različitih kultura instiktivno vjeruju da neki dio njihovog uma, duše ili duha živi i nakon smrti. Istraživanja pokazuju da su ljudi prirodni 'dualisti' nalazeći da je lako pojmiti odvajanje uma i tijela.

Rukovodilac projekta, dr Džastin Baret, je izjavio: „Ovaj projekat nije postavljen da bi dokazao postojanje Boga ili bogova. Samo zato što nam je lakše da mislimo na određeni način, ne znači da je to u stvari istina. Ukoliko pogledamo zašto religiozna vjerovanja i prakse odolijevaju u društvima širom svijeta, možemo zaključiti da je veća vjerovatnoća da pojedinci vezani vjerskim vezama lakše sarađuju u društvu. Zanimljivo je da smo otkrili da je manje vjerovatno da će religija napredovati kod populacija koje žive u gradovima u razvijenim zemljama, gdje već postoji uspostavljena jaka mreža društvene podrške“.
Zamjenik rukovodioca projekta, profesor Rodžer Trig, je rekao: „Ovaj projekat pokazuje da religija nije samo nešto za šaku pojedinaca koji nešto rade nedjeljom umjesto što igraju golf. Mi smo okupili tijelo dokaza koji sugerišu da je religija zajednička činjenica ljudske prirode širom različitih društava. Ovo upućuje na to da pokušaji gušenja religije će vjerovatno biti kratkog daha, kao što izgleda da je ljudska misao ukorijenjena u vjerski koncept, kao što je postojanje natprirodnih sredstava ili bogova, kao i mogućnosti života prije ili poslije smrti.“
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110714103828.htm
Nenad Badovinac
Religioznost je prirodna pojava u ljudi koja se kroz život gradi i raste ili podčinjava i suzbija.
BiboCar Renault Dacia
bitno je da postoji vera.....olja
 
 
(2.660 ljudi je vidjelo ovu objavu)

Pročitano: 6173 puta