Crtež iz Srbije, Feliksa Kanica A-   A+  

 

o.Gavrilo
crtez iz Srbije, Feliksa Kanica
Feliks Kanic (nem. Felix Philipp Kanitz), 2. avgust 1829, Budimpešta - 8. januar 1904, Beč, austrijski putopisac, arheolog i etnolog.
Studirao je umetnost na Bečkom univerzitetu. Prvo se bavio muzikom, a onda slikarstvom i postao dobar crtač. Od 1858. godine puno je putovao po južnoslovenskim krajevima - Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Bugarskoj, Bosni i Makedoniji. Posebno je pažljivo beležio arheološke i geografse podatke i pravio dobre ilustracije arhitektonskih ostataka, crkava, ljudi itd. Putujući, postao je etnolog južnih Slovena. Evropi su njegovi radovi bili zanimljivi jer su prikazivali malo poznato područje, da bi kasnije njegov rad inteligentnog amatera bio prevaziđen napretkom naučne etnologije.
Napisao je puno knjiga, posebno o Srbiji i Bugarskoj, a u Srbiji je najpoznatija Srbija, zemlja i stanovništvo od rimskog doba do kraja XIX veka (nem. Das Konigreich Serbien und das Serbenvolk von der Romerzeit bis dur Gegenwart, 1904).
Svetlana Ležaić
Pomaže Bog! Divna slika blagorodne Srbije, prepune korpe plodova zemaljskih. Tada su oči Srbina bile uprte u nebo, u srcu je bila molitva, a na usnama Slava Bogu za sve!
Mirjana Jovicic
Blagodarim o.Gavrilo. Ova divna fotografija me setila na detinjstvo.Sa malom obranicom na leđima sam nosila iz vinograda, koji je bio u potezu "Zaguljanac", preko poteza zvanog "Čerat"(u Srem.Karlovcima), dve male kotarice grožđa, a moja baba-Milica sa velikom obranicom(kao devojka sa slike) dva velika cegera puna grožđa.To bi izneli uz veliko brdo, pa ravnicom sve do kuće, da se od štruckanja u taljigama ne umulja.Istovremeno je neki drugi član porodice terao taljige u koje je bio upregnut čuveni, meni dragi konj-riđan.Sad u tim kotaricama uživa cveće.
 
 
(ova tema ima 2868 posete)

Pročitano: 4756 puta