Etnologija (narodoznanstvo) A-   A+  

 


o.Gavrilo
Etnologija (narodoznanstvo) je specifična znanost koja se bavi proučavanjem kulture pojedinih naroda. Na engleskom govornom području ona je donedavno nazivana kulturnom antropologijom. Opisni, terenski dio etnologije (etnografija), zahtijeva rad na terenu, često u teško pristupačnim predjelima urođeničkih kultura, pa su uz europsku etnologiju, koja se bavila opisom europskog seljaka, nastale amerikanistika, afrikanistika i oceanistika. Materijalna, socijalna i duhovna kultura tri su teme istraživanja etnologije.Materijalna kultura

Istraživanje oblika privređivanja ili gospodarstva: lov, ribolov, poljodjelstvo, stočarstvo, sakupljanje, voćarstvo i slično. Ovdje naravno pripada i sve ono što je čovjek napravio svojim rukama, tu spadaju: graditeljstvo, odijevanje, nakit, rukotvorstvo, obrti, oružje, jelo i piće, prometna sredstva i trgovačka platežna sredstva.

Socijalna kultura

Istraživanja obitelji i socijalne organizacije, tajna i totemska društva, dobni razredi, spolni život, običajna prava.

Duhovna kultura

Sastavni dio ovog oblika kulture je vezan uz umni rad, tu su običaji vezani uz razne poslove, razne igre, ples, razni oblici domorodačke religije, vjerovanja, folklor, usmena književnost, predodžbe o životu i različita znanja.
Lana Vasovic
Blagoslovite, Oče. Nadam se da ste se oporavili i potpuno okrijepili prilikom Vašeg boravku u banji Mlječanici, te da ste spremni za nove ideje, što vidim po ovom postu ETNOLOGIJA, ARHEOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA. Mislim da je ovo veoma korisno, jer nam kroz izučavanje ovih nauka može postati puno jasnije zašto mi i danas upražnjavamo neke navike i običaje. Jako je dobro steći znanja o razvoju čovjeka i elementima kulture svog i drugih naroda. Na taj način jasnije sagledavamo istoriju ljudskih skupina.Etnološki i antropološki posmatrano, to može izgledati kao niz pojedinačnih sudbina koje u jednom momentu prestaju biti individualne, a postaju opšteljudske - narodne. Kao takve srastaju sa našim najdubljim postojanjem, ugrađuju se u naše živo tkivo. Sve to formira naše karaktere, oblikuje naše naravi, čini našu istoriju.Ove nauke, u svom istraživanju postavljaju i pitanja šta je to što zahtjeva ljudsku duhovnost i čime se određuju njegova ponašanja, ali je činjenica da ne daju odgovore na pitanje šta je čovjek i koji je smisao njegovog postojanja. Te odgovore, kako ste Vi već rekli, daje samo Sveto Pismo. Ni etnologija, ni arheologija, a ni antropologija u svom djelovanju ne isključuju postojanje Boga, šta više, kroz svoja ispitivanja pokazuju nam ono na što nas je upozorio američki filozof William Penn:“Ukoliko ljudima ne bude vladao Bog, njima će morati da upravljaju tirani”
Bojan Glamocanin
Jedan od bitnih elemenata etnologije je i jezik.lijepo ovo napisa o .gavrilo na srpskom jeziku sa elementima hrvatskog jezika.
 
 
(ova tema ima 2230 posete)

Pročitano: 4287 puta