Duhovni razgovor o.Gavrila sa sestrom Jovanom A-   A+  

*** Pomaže Bog Oče, blagoslovite!

 

O.Gavrilo - Bog blagoslovio sestro Jovana!

 

*** Samo da Vam kažem da sam rekla mami ono što ste mi rekli za pušenje, tj. ono što je rekao jedan ruski duhovnik, nije imala ništa da mi kaže, ali valjda će se barem zamisliti, kao što Vi kažete....valjda će nekad odjeknuti u srcu.

 

O.Gavrilo - Eto, počela si misionarenje  u kući  i  izgleda da će uroditi plodom. Kao što je rekao sv.Serafim Sarovski  „sejte, sejte,  a  ne znate na koje tlo zemlje će seme pasti i kakav će rod doneti". Nadam se da će ova „zemlja"  biti plodna.

 

*** Daj Bože!

 

O.Gavrilo - Ne zakopavajmo talanat od Gospoda nam dat i ne obraćajmo pažnju ko će šta reći, možda će nas neko i ismijavati. Zar domaćin koji počne da ore njivu da bi sejao seme po toj njivi prvo ne očisti korov i trnje da bi došao do dobrog uroda? Zar se sopstvenim primerom najbolje ne čisti „korov i trnje", treba nekad nešto i reći, ali spostvenim primerom na rečima i delima najbolji je uspeh da se neko pridobije, da bi i on postao dobar delatnik na njivi Gospodnjoj.

 

*** Praktično svim raspoloživim sredstvima....jasno mi je....mada ne idu riječi same bez sopstvenog primjera, onda ne bi nam niko povjerovao u ono što kažemo moramo biti kredibilan izvor.

Blagoslovite Oče, Bog Vam svako dobro dao..Zbogom!

 

O.Gavrilo - Bog blagoslovio!

Pregleda: 2709